tokár

Tokár je nástroj pochádzajúci z dávnoveku. Princípom tokára je otáčanie materiálu, ktorý je obrábaný prikladaním ostrého nástroja. Úberom materiálu takto vznikajú okrúhle 3D predmety. Ako sú misky, taniere, poháre, stĺpiky. Na sústruženie sa síce dá použiť akékoľvek drevo, no sú dreviny ktoré sú menej vhodné a sú dreviny, ktoré sú priam idelálne. Medzi tradične používané dreviny patrí, buk, jaseň, jelša a podľa účelu použitia mnohokrát aj dub. V súčastnosti sú veľmi módne sústružené dekoratívne predmety z ovocných drevín. Špeciálnou kapitolou sú mikro sústruhy, s ktorými je možné vyrobiť drobné predmety ako napr. drevené perá, rukoväte, figúrky atď…

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky