povrchové hobľovanie

povrchové hobľovanie je opracovanie povrchu reziva z jednej alebo viacerých strán bez zohľadnenia parametru výslednej hrúbky

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky