odkôrnenie reziva

je zbavenie neomietaného reziva kôry.

Zobrazený jediný výsledok