Staré drevo

Staré dubové trámy pôvodne použité ako krov stodoly.

Trámy sú zatiaľ nevyčistené.  Vyčistenie dreva je možné si objednať na základe konkrétnej objednávky . Cena pre každý komponent bude stanovená individuálne po vzájomnej dohode pri obhliadke.