Služby opracovania dreva

stolarskedrevo.sk je výrobcom stolárskeho sušeného reziva a konštrukčného reziva z rôznych drevín.

Na sklade držíme bežné stolárske sortimenty vo vysušenom stave podľa aktuálnej ponuky drevín.

Základný stav skladovaného reziva je rezivo neomietané pre stolárske sortimenty, ktoré držíme v hrúbkach 30mm, 52mm, 65mm, a niektoré dreviny aj v hrúbkach 80mm a 120mm prizmy. Môžme tak flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka, ktorý od nás môže požadovať rôzne šírky a dĺžky reziva a to aj na presné miery zákazníka.

V našich priestoroch ponúkame služby povrchového opracovania reziva a to až do takej miery, že zákazník dostane do ruky hotový polotovar, či komponent, ktorý si môže násladne sám namontovať. Služby finálnej montáže z kapacitných dôvodov neposkytujeme.

Našim zákazníkom sme už dodali rôzne typy polotovarov a komponentov a sortiment sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať. Takže, keď potrebujete na vašu stavbu napríklad hobľovaný divoký obklad, zabezpečíme Vám narezanie reziva, jeho vysušenie, ohobľovanie a odkôrnenie okrajov dosiek. Na vašej strane zostane už len montáž na stenu a impregnácia reziva náterom.