Povrchové hobľovanie a hrúbková egalizácia

  • hobľovaním sa dosiahne vyhladenie povrchu na stolársku kvalitu, prípadne až na užívateľský povrch.
  • povrchové hobľovanie je opracovanie povrchu reziva z jednej alebo viacerých strán bez zohľadnenia parametru výslednej hrúbky.
  • hrúbková egalizácia je zjednotenie hrúbok reziva na konkrétnu hrúbku podľa zadania zákazníka, resp. na štandardný stolársky hrúbkový rozmer.
  • pri povrchovom hobľovaní aj hrúbkovej egalizácii dochádza k úberu materiálu. Preto je nutné pripočítať k objemu výsledného rozmeru po ohobľovaní tzv. prídavok na hobľovanie v rozsahu 2-3 mm na každú hobľovanú stranu.
  • Výpočet ceny hobľovania zahrňuje objem reziva pred hobľovaním a koeficient počtu hobľovaných strán. Pre výpočet ceny hobľovania je použitý aj koeficient pre hobľovanú plochu. Všetky koeficienty sú predmetom interných tabuliek a konečná cena hobľovania sa počíta na základe konkrétneho dopytu. Bežne je možné počítať s cenou hobľovania v rozsahu od 120 do 200 EUR bez DPH /1m3
  • strojovo hobľujeme rezivo do max prierezu 200 x 200 mm, nad tento prierez vykonávame hobľovanie ručne a podlieha špeciálnemu naceneniu.
  • hobľujeme do maximálnej šírky 800 mm.

Hobľované rezivo.

Našim zákazníkom sme už dodali rôzne typy polotovarov a komponentov. Sortiment sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať. Takže, keď potrebujete na vašu stavbu napríklad hobľovaný divoký obklad, zabezpečíme Vám narezanie reziva, jeho vysušenie, ohobľovanie a odkôrnenie okrajov dosiek. Na vašej strane zostane už len montáž na stenu a impregnácia reziva náterom.