Odkôrnenie

  • Pri použití reziva so živým okrajom, alebo inak povedané neomietaného reziva je potrebné dosky zbaviť kôry. Dôvody môžu byť estetické, ale hlavne praktické. Zabráni sa tak vytrusovanie nestabilnej hmoty a zároveň aj šíreniu podkôrneho hmyzu.
  • Odkôrnenie sa vykonáva obojručným nožom. Ručne. Hrana môže byť na vyžiadanie vybrúsená do oblého tvaru.
  • Cena za odkôrnenie sa stanovuje na základe celkových bežných metrov hrán, ktoré majú byť odkôrnené. Je predmetom nacenenia na základe interných cenníkov.

Pri použití reziva so živým okrajom, alebo inak povedané neomietaného reziva je potrebné dosky zbaviť kôry. Dôvody môžu byť estetické, ale hlavne praktické. Zabráni sa tak vytrusovanie nestabilnej hmoty a zároveň aj šíreniu podkôrneho hmyzu.