Orech vlašský

Lokálna známka luxusu.

Je to veľmi rozšírená drevina našich záhrad, lúk, parkov, ale je možné ho objaviť aj v našich lesoch.

Orech je stredne tvrdá drevina vhodná aj na plochy zaťažené bežnou činosťou.

Ostrý kontrast medzi jadrovou tmavohnedou časťou kmeňa a vanilkovo bielou beľou je charakteristickou črtou orechového reziva. Tento kontrast ponúka stolárovi bezpočet možností ako s ním pracovať a dosiahnuť skvelý a jedinečný dizajn stolárskeho artefaktu. Orech si zaslúži kreatívny prístup.

Náročnejší a odvážnejší klienti len vyzdvihnú svoj priestor ak orechový dekor použijú aj na väčších plochách, ako sú napr. orechové schody, veľké jedálenské stoly, či reprezentatívne podlahy, ale aj rafinované obklady.

Technológia sušenia a prípravy orechového reziva pre stolára si vyžaduje veľkú pozornosť. Preto aj v našej spoločnosti pristupujeme k spracovaniu orechových kmeňov s maximálnou precíznosťou a dôrazom na vyzdvihnutie orechového dekoru. Určite tak z dizajnu nevyťažíme všetko. Zvyšok nechávame na tvorivosti stolára.