Obchodné podmienky pre rezerváciu reziva online alebo priamy nákup na sklade

 

Prevádzkovateľ internetového portálu www.stolarskedrevo.sk

Peter Oravec T.e.N. film Production
Šoltésovej 84/21
KRUPINA 96301
SLOVENSKO
IČO: 34788182
DIČ: SK1026052335

Zodpovedná osoba a kontakt Oravec Peter tel: 00421905257688

Sklad Bebrava 1836 Krupina

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva, cena, potvrdenie termínu.

 

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom  – záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a vystavením predfaktúry. Od momentu zaplatenia predfaktúry zo strany kupujúceho vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Všetky objednávky prijaté na www.stolarskedrevo.sk sú záväzné pre objednávateľa.Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou ktoroukoľvek zo strán. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
 5. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom: info@stolarskedrevo.sk, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 6. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom„Oznámenie o prijatí objednávky“.
 7. Po overení dodacích podmienok  z našej strany (množstvo, požadovaná kvalita na sklade, prípadne nutnosť vyrobenia vami požadovaného tovaru)  Vám bude navrhnutý termín osobného odberu, prípadne obhliadky tovaru v našich priestoroch. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru – stolárskeho reziva, ktoré je veľmi špecifické a rôznorodé, náš obchod nezasiela tovar bez osobného obhliadnutia tovaru kupujúcim v priestoroch predávajúceho.
 8. Cena za tovar je uvedená u každej položky. V prípade špecifických požiadaviek zákazníka, prípadne doobjednaní prác na finalizácii tovaru (hobľovanie, rozmietanie, vykracovanie) budú konečná cena a termín dodania dohodnuté a odsúhlasené obidvoma stranami.
 9. Ostatné ceny sú dohodou
 10. Pri osobnom obhliadnutí tovaru, ktorého sa musia zúčastniť obidve strany sa  dojednajú prípadné bonifikácie na rezive, ktoré sa vyznačia jednotlivo na každom kuse reziva modrou kriedou.
 11.  termíne do troch dní vieme garantovať len dodanie tovaru, ktorý je označený ako „NA SKLADE“. Ostatné prípady sa riešia individuálne podľa skladových zásob guľatiny, prípadne dostupnosti u dodávateľa guľatiny. Hlavne sušené rezivo je na výrobu časovo náročnejšie a termíny sa pohybujú v rozmedzí niekoľkých týždňov, v takom prípade budeme s Vami možnosti dodania osobne komunikovať.

  Platba zálohy a jej prípadné prepadnutie

   

 12. Pokiaľ sa rozhodnete rezervovať si tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, alebo vašu objednávku musíme zadať do výroby prednostne, prípadne požadujete neštandardné rozmery, spôsob výroby, alebo vzácnejšiu drevinu, vyhradzujeme si právo žiadať zaplatenie zálohy. Prosím berte to čisto ako prejav dobrej vôle k obchodu. Výška zálohy zvykne byť symbolická. Chceme jednať fér a predsa len sa stávajú aj prípady, že takýto tovar nie je nakoniec odobratý a všetky náklady potom musíme znášať sami.
 13. Pokiaľ nedôjde k odobratiu tovaru, alebo aspoň k podaniu vysvetlenia a dohode o novom termíne odobratia ani po tretej urgencii prostredníctvom emailu, ktorým ste u nás registrovaní, považuje sa takýto tovar za zanechaný a záloha prepadne v prospech predávajúceho. Periódy jednotlivých urgencií sú nasledovné. 1.urgencia 30 dní, 2.urgencia 20 dní, 3 urgencia 10 dní.

  Doprava a odber:

   

 14. Osobný odber
 15. www.stolarskedrevo.sk nie je klasický e-shop. Tovar nezasielame. Kupujúci si u nás tovar  len rezervuje a musí si ho vždy osobne prevziať, respektíve minimálne obhliadnuť osobne.
 16. Náš obchod nezabezpečuje prepravu tovaru vzhľadom na povahu tovaru a rozličné množstvá jednotlivých objednávok. Prepravné služby si zabezpečuje kupujúci, alebo ich po dohode môže sprostredkovať predávajúci.
 17. V našich priestoroch zabezpečujeme štandardnú nakládku reziva v balíkoch pomocou vysokozdvižného vozíka. V prípade ručného teda neštandarného nakladania tovaru si kupujúci nakladanie zabezpečuje sám.
 18. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

  Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať.

 19. Objednávky je možné vyzdvihovať  v pracovnom čase, mimo túto dobu len  po dohode.

   

  Záruka a reklamácia

   

 20. Na drevené rezivo sa neposkytuje záruka ani právo reklamácie po opracovaní reziva kupujúcim.
 21. Kupujúci svojou účasťou na prevzatí a obhliadnutí dreva berie na vedomie všetky jeho vady na základe vizuálneho posúdenia reziva. Pri prebierke má právo vyradiť jednotlivé kusy, ktoré nevyhovujú jeho požiadavkam. Takisto má právo na kontrolné meranie rozmerov a vlhkosti reziva.
 22. Prípadné vady dreva je možné bonifikovať. Bonifikácia sa vykoná vyznačením konkrétnej vady po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Vyznačené bonifikácie sa vyjmú z účtovaného objemu reziva.
 23. Podľa zákona spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania kupujúceho. To platí pre objednané neštandardné rozmery reziva špecifikované zákazníkom. Za štandardný sa považuje materiál, ktorý je uvedený ako „NA SKLADE“.

  Platba a spôsob úhrady

   

 24. Požadujeme platbu na predfaktúru pred dodaním tovaru, alebo najneskôr vo chvíli odvezenia tovaru z nášho dvora.
 25. Kupujúci sa svojou objednávkou zaväzuje odobrať minimálne to množstvo reziva, ktoré uvedie na objednávke. Na toto množstvo mu bude vystavená predfaktúra v cene, ktorá je uvedená pri položke, alebo ktorá bude dohodnutá individuálne. Pokiaľ kupujúci pri obhliadke odoberie rozdielne množstvo reziva, rozdiel bude dofakturovaný, alebo dobropisovaný a časť platby bude poukázaná na jeho účet.
 26. Neomietané rezivo nie je možné presne dopredu skubicírovať, pretože pri obhliadke prichádzajú do úvahy rôzne aspekty ako je bonifikácia, preradenie triedy, vyradenie na základe vizuálneho posúdenia, zohľadnenie skutočného merania. Preto faktúra  – daňový doklad môže byť vystavená až po uzavretí kubicírky – dodacieho listu.
 27. Platba pri odbere nie je možná inak ako prevodom na účet, respektíve vkladom na bankový účet na pobočke VUB Krupina. Nemôže byť realizovaná hotovostnou platbou.

  Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

  Váš www.stolarskedrevo.sk

  Obchodné podmienky sú platné od 01.10.2019 do odvolania.
  Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.