Duglaska

Jedľa Douglasova, alebo duglaska je pôvodom severoamerická drevina. Túto drevinu sem za čias Márie Terézie rozšírili hlavne v banských oblastiach lesní inžinieri kvôli rýchlemu rastu a kvalite dreva. Na Slovensku sa pestuje tradične len v niekoľkých lokalitách a na naše pomery je pomerne vzácna.

Drevo duglaska sa vyznačuje vysokou pružnosťou, pevnosťou a dobrou životnosťou aj v exteriéri. Je to kvôli optimálnemu obsahu živíc, ktorý nie je príliš vysoký ani príliš nízky.

Zobrazený jediný výsledok