DREVENÁ PODLAHA

Drevená podlaha

Podlaha je nielen architektonickým, ale aj funkčným prvkom každého obydlia. Nenadarmo sa vraví, začnime od podlahy. Ak sa rozhodnete pre podlahu drevenú, treba starostlivo zvážiť týchto pár aspektov.

Voľba podlahy

Ak sa rozhodnete pre podlahu drevenú, treba starostlivo zvážiť týchto pár aspektov.

Exponovanosť

podlahy tzn. zaťaženie a frekvenciu používania, pretože podlaha v spálni je určite menej zaťažovaná ako podlaha vo vstupnej hale.

Drevina podľa záťaže

Po vyhodnotení záťaže podlahy sa dá vybrať vhodná drevina. Napr. do vstupnej haly firemných priestorov musíme zvoliť čo najtvrdšie drevinu, ktorá bude odolná napr aj voči ihličkovým podpätkom, či kamienkom v podrážke topánky. Naopak v spálni použijeme drevinu, ktorá je mäkká a príjemná na dotyk bosou nohou.

Estetický aspekt

Každý interiér aj exteriér má svoj štýl. K vidieckemu domu, alebo chalupe sa hodí iný typ podlahy ako do funkcionalistickej a minimalistickej stavby. Dá sa tu pracovať s kontrastom, alebo ísť v súlade s architektonickým štýlom.

Základné štýly

V zásade rozlišujeme štýl rustikálny, prírodný, a čistý.

Rustikálny

hrčatosť a vadovosť dreva....

je vyhľadávanýcm artiklom, ktorý môže ponúknuť dreviny ako čerešňa, agát, dub v triede C, jadrový buk.

Prírodný štýl

klasika...

štandardný dekor drevín červený smrek, borovica, duglaska, jaseň, dub v triede B.

Super čistý štýl

známka luxusu

kde možno použiť dub triedy A prevažne v tangenciálnych rezoch bez hrčatosti, ďalej biely buk, alebo jelša, prípadne biely plantážny jaseň.

Konštrukčný aspekt tvaru a rozmeru podlahového komponentu

z hľadiska konštrukcie rozlišujeme 3 základné typy podlahy

Podlaha dosková

podlaha dosková, kde celú šírku miestnosti prekrýva jedna max dve dĺžky dosky a šírka jednotlivých dosiek je min 150 mm. Známkou luxusu je samozrejme šírka čo najväčšia.

 

Šíroké podlahové dosky...

Napr. agátová podlaha je pre tento typ prakticky nerealizovateľná, ale jaseň, duglaska, borovica, červený smrek alebo jelša je priam ideálna.

Napríklad pre dreviny červený smrek, duglaska, borovica je dosiahnuteľná šírka podlahovej dosky až 300 mm. Na špeciálnu objednávku aj 400mm. 

Lamelová podlaha

kde max dĺžka lamely je 2 m a šírka lamiel nepresahuje 150 mm.

Podlahové lamely dreviny...

Pre tento typ podlahy sú vhodné komplikovanejšie dreviny ako napr. dub, agát, orech, čerešňa, javor klen.

Parkety

dĺžka lamely nepresahuje 1m šírka do 80 mm.

Parkety sú klasika...

Časté striedanie jednotlivých vlysov dokáže vytvoriť zaujimavé kontrasty. Použitie bieleho buka či dubu je tradičnou klasikou.

 

Konštrukčný aspekt zohľadňujúci podklad podlahy

v zásade rozlišujeme 3 spôsoby kladenia podlahy. 

Pokládka na plochu

Môže to byť celobetónová platňa, na ktorú po aplikovaní nivelačného poteru možno podlahové dosky priamo klásť. Možno tak ušetriť na hrúbke materiálu, pretože drevené komponenty nemusia byť nosné. Hrúbka drevených komponentov sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 mm. 

Trámová konštrukcia,

na ktorú je potrebné zvoliť dostatočnú nosnú hrúbku materiálu minimálne 40 mm. V závislosti od rozponu trámov a od zaťaženia sa hrúbka pohybuje medzi 40 až 60 mm .

Je možné použiť aj tzv. pochôdzny strop, pričom sa používa jedna vrstva drevených komponentov obojstranne povrchovo finalizovaných. V takomto prípade je nevyhnutné použiť pozdĺžne profilovanie dosiek s profilom na tzv. cudzie pierko, aby nedochádzalo k prepadávaniu prachu z horného podlažia. 

Rošt

sa používa na terasách a v exteriéroch kvôli oddeleniu telesa podlahy od zemnej vlhkosti.

Platí tu pravidlo, že čím hustejší rošt, tým menšiu hrúbku podlahy môžeme použiť.